Roxit ondertekent Common Ground Groeipact

Op woensdag 3 juli hebben tijdens het ibestuur- congres Roxit, gemeenten, VNG, marktpartijen en ketenpartners het Groeipact Common Ground ondertekend.

Met het ondertekenen van de groeipact wordt een belangrijke stap gezet richting een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening voor gemeenten.

Common Ground
Om de informatievoorziening te realiseren is het noodzakelijk dat gemeenten, ketenpartners en leveranciers samenwerken. Met het ondertekenen van de groeipact gaan de deelnemende partijen deze samenwerking aan o.b.v. Common Ground. Roxit omarmt de gedachte achter Common Ground. Hoewel de technische principes achter Common Ground niet uniek zijn, is dit wel in de gezamenlijke aanpak met een grote kritische massa.

Aanpak
Om tot een goede informatievoorziening te komen, wil men de beschikbare data scheiden van de applicaties en werkprocessen met behulp van API’s en deze meervoudig gebruiken bij de bron. De beschikbare data die vrijkomt uit meerdere bronnen kan Roxit gebruiken om nieuwe, innovatieve oplossingen te realiseren die voorheen niet mogelijk waren.

Gezamenlijke aanpak
Zo’n grote en radicale transformatie vraagt om focus én commitment van alle betrokken partijen. Het groeipact Common Ground zet die vereiste samenwerking kracht bij. Roxit staat volledig achter deze groeipact, maar voorziet ook uitdagingen.

Common Ground lijkt vooral op een technische aanpak, maar de organisatorische kant (waar liggen welke verantwoordelijkheden in deze nieuwe wereld) zijn belangrijker voor een succesvolle realisatie. Het internet zou er vandaag de dag heel anders hebben uitgezien als W3C er niet zou zijn. Er moeten fundamentele keuzes gemaakt worden.

Roxit ziet mooie uitdagingen liggen en kijkt uit naar een mooie samenwerking met alle betrokken partijen.

Deelnemers
Verschillende organisaties ondertekenen vandaag het Groeipact Common Ground. Op Commonground.nl is te vinden welke partijen zijn aangesloten en hoe andere gemeenten, markt- en ketenpartijen kunnen aanhaken.

CG 1

Beslis Bewust

De oplossingen van Roxit koppelen alle beschikbare data in ruimte en tijd aan elkaar. Zo heeft u de meest actuele en accurate informatie tot uw beschikking zodat u bewust kunt beslissen.

Wilt u meer weten over de oplossingen van Roxit? Neem dan contact op.

Aanmelden nieuwsbrief

Domeinen

Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Oplossingen
     • Squit 20/20
     • Squit iBis
     • Roxit Evenementen Platform
 
Ruimtelijke ordening
Oplossingen
     • Rx.Zone
     • Rx.Base

Kabels en leidingen
Oplossingen
     • MOOR Platform®
     • WoW Portaal®

Enterprise Content Management
Oplossingen
     • Rx.Front
     • Rx.Enterprise
     • Besluitstraat

Actueel

Nieuws

Werken bij

Vacature

Top